وظیفه

وظیفه اصلی در زمان غیبت

تفکر به اینست که در هر لحظه بیندیشیم که الان حضرت از ما چه میخواهد و وظیفه من چیست وباید چه کنمموضوعات مرتبط: تزکیه نفس
[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1396 ] [ 21:26 ] [ علیرضا اکبری ]