اهل معنا

مشکل ما این است که خدا و دین براي ما بی معنی است ، ماشین برایت معنی دارد اما دینت برایت معنی ندارد ، گفتیم چرا ؟

فرمودند : این را باید ازخودت بپرسی ، چون روي خودت کار نکرده اي ، رفته اي مال دنیا را به دست آورده اي ،

از نظر جسمانی رشد کرده ایم اما روحمان رشد نکرده ، چرا ما
الان نباید بتوانیم ملکوت هر چیزي را ببینیم ، در ملکوت هر چیزي حلال و حرامش را میشود دید ، روي ماشین خوب و بد کار کردهایم و خوب می
شناسیم اما روي خودمان کار نکردیم .موضوعات مرتبط: کلام بزرگان
[ پنج شنبه بیست و هشتم دی 1396 ] [ 8:21 ] [ علیرضا اکبری ]
[ نظرات خاموش ]