اخلاق

قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :

من أخلص لله أربعین صباحاً فجر الله ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه(

هرکه چهل روزبراي خداخالص شد،خداوند چشمه هاي حکمت را از قلبش برزبانش جاري میکند (بحار، ج 67

الان مردمی که با ولی خدا ارتباط ندارند در زندگی شان فقط راه خانه شان را تا در دکانشان بلدند ، همه چیز هست ، فقط توحید در این عالم نیست ،
اعمال انسان ، نماز انسان ، قرآن انسان ، حفظ کردن قرآن ، هر چه که بشوي ، همه اینها خوب است ولی در صورتی که همه اینها در وجودت تبدیل به توحید بشود ، اگر تبدیل به توحید نشود ، ابن سعد می شوي امام حسین (ع) را می کشی ، ابن سعد هم حافظ قرآن بود ، نماز جماعت داشت ، اصلا قرآن
براي این نازل شد که تو باور کنی که چنین قرآنی هم در وجود خودت هست ، قرآن را نیاوردند که براي مرده ها بخوانند ، قرآن را آوردند تا ما مرده ها
بخوانیم تا زنده بشویم
، باید ببینیم این قرآنی که در وجود پیغمبر (ص) زنده شد در وجود تو آثاري از آن مانده یا نه .موضوعات مرتبط: عرفانی
[ پنج شنبه بیست و هشتم دی 1396 ] [ 9:13 ] [ علیرضا اکبری ]